512 994 650 awaryjne.pogotowie.waw@gmail.com
Pomoc FachowcówWarszawski Gazownik-Hydraulik-elektryk. Złota rączka!

montaż podgrzewacza

Jak zamontować podgrzewacz wody elektryczny- punkt 1. dobór odpowiedniego urządzenia

INSTALATOR tel. 512994650

Elektryczne podgrzewacze montujemy gdy nie możemy korzystać ze źródła centralnie przygotowywanej ciepłej wody, albo odległość podłączenia przyborów do instalacji (c.w.u.) ciepłej wody użytkowej nie daje możliwości przyłączenia, lub takiej instalacji nie posiadamy.

Praktycznie rozwiązanie podłączenia podgrzewacza stosuje się w kilku przypadkach, na przykład jak umywalka lub zlewozmywak:

  • znajdują się w daleko, przykładowo w dostawionej części budynku
  • okazjonalnie korzystamy z ciepłej wody użytkowej, na przykład w domku letniskowym, gdzie zaglądamy wypocząć w weekendy;
  • montujemy je w budynku gospodarczym bez instalacji ciepłej wody.

Zależy od potrzeb użytkownika dobór techniczny parametrów, jak często oraz z jakiego poboru ciepłej wody chcemy korzystać, dobieramy podgrzewacz, pojemnościowy lub przepływowy. Obie wersje mogą być przystosowane do zamontowania w szafce, na ścianie, pod umywalką lub mieć własną baterię czerpalną.

Podgrzewacze pojemnościowe to takie co dogrzewają wodę do zadanej temperatury, kiedy są podłączone do prądu – woda dość długo jest podgrzewana w zbiorniku i w nim jest magazynowana, a jej ilość wynika z pojemności zasobnika. Modele przeznaczone do jednej baterii najczęściej mają 5-15 l pojemności. Małe, nie ekonomiczne urządzenia.

Podgrzewacze przepływowe dostarczają duże ilości ciepłej wody, ale szybkość przepływu i temperatura wody przed podgrzaniem, są powiązane z odpowiednio dobraną mocą wbudowanej grzałki.

Przepływowe podgrzewacze zużywają duże ilości prądu, mają zalety którymi są wygodna i komfort użytkowania, ale gdy korzystamy z nich rzadko (przykładowo umywalka w pomieszczeniu gospodarczym), lub tam, gdzie jest duży pobór ciepłej wody (prysznic w domku dla gości, wypoczynkowym).

Podgrzewacze pojemnościowe będą pasowały przy punktach hydraulicznych używanych często, lecz z małą ilością wody – umywalka w łazience, zlewozmywak w kuchni.

Rodzaje Podgrzewaczy

Instalacja elektrycznego ogrzewacza wody – punkt 2. Kontrola techniczna możliwości podłączenia

Ważną kwestią przy wyborze modelu podgrzewaczy elektrycznych jest możliwe maksymalne obciążenie mocą w kW, czyli poborem prądu, czasem moc maksymalna urządzenia elektrycznego, ogranicza przede wszystkim możliwość zamontowania przepływowych podgrzewaczy, których wydajność gwarantująca komfortowe korzystanie z ciepłej wody to 2-3 litry wypływu ciepłej wody na minutę, co przy przeciętnym podgrzaniu o 30°C wiąże się z zapewnieniem 4-6 kW mocy grzewczej.

Warunkiem zasilania tego typu podgrzewaczy jest korzystanie z prądu trójfazowego i podłączenie urządzenia do oddzielnego zabezpieczenia i obwodu elektrycznego, wyprowadzonego z rozdzielnicy głównej.

Ogrzewacze pojemnościowe mają mniejsze zapotrzebowanie na prąd. Są one wyposażone w grzałkę o mocy 0,8 do 2,5 kW, dlatego w większości przypadków możemy je dodać do istniejącej już instalacji elektrycznej.

Jeśli podgrzewacz chcemy włączyć w instalację wody zimnej i ciepłej, ważne będzie miejsce wyprowadzenia rur do jego podłączenia. Gdy znajdują się one pod umywalką lub zlewem, będziemy mogli zastosować podgrzewacz pod umywalkowy – zawieszony na ścianie a jak jest to ukryjemy urządzenie w szafce. Przy rurach wychodzących ze ściany, montuje się wersje nad umywalkowe.

Podgrzewacze przepływowe mogą też zasilać całą instalację ciepłej wody użytkowej – c.w.u. doprowadzonej do każdego punku poboru ciepłej wody. Nadają się do tego modele wyposażone w regulatory i ograniczniki temperatur podgrzewania, które wyłączają zasilanie, gdy woda przestanie przepływać a regulatory osiągną nastawioną temperaturę (ochrona przed przegrzaniem). Podgrzewacze takie podłączamy bezpośrednio w instalacje wody zimnej i ciepłej, możemy także wpiąć je w cyrkulację.

montaż podgrzewacza

Zakładamy elektryczny podgrzewacz wody – punkt 3. Możliwości podłączenia do instalacji

W przypadku urządzeń pod umywalkowych, niezbędne połączenia zrobimy elementami sztywnymi z użyciem rur i kształtek z tworzywa – najłatwiej w systemie rur warstwowych PEX i złączek zaciskanych lub zgrzewanych z polipropylenu PP (jeśli dysponujemy zgrzewarką). Po stronie zasilania nie można stosować wężyków elastycznych, które służą tylko do podłączenia baterii.

Sposób wyprowadzenia rury zasilającej narzuca też rodzaj montowanego podgrzewacza, jeśli chcemy uniknąć poważniejszych przeróbek instalacji. Do końcówki zasilającej, znajdującej się nad umywalką, można podłączyć model przepływowy albo pojemnościowy bezciśnieniowy – wyposażone w specjalną baterię trójdrożną. Umożliwi to korzystanie z wody zimnej i z ciepłej.

Przy podłączeniu bezpośrednio do końcówki wyprowadzenia rury wodociągowej, należy zapewnić stabilne jej zamocowanie, gdyż połączenie będzie przenosić siły związane ze sterowaniem zaworami czerpalnymi.

Pamiętajmy też, że zanim podłączymy urządzenie do prądu, musimy uruchomić przepływ wody wypływającej przez minimum 2 minuty ponieważ w wewnętrznej części  nie może pozostać powietrze, jak będzie możliwe że grzałka się przepali. Dodatkowo uruchomienie na sucho spowoduje utratę gwarancji. Wymóg ten dotyczy wszystkich typów podgrzewaczy.

elektryczny podgrzewacz wody – punkt 4.

Podumywalkowy czy pojemnościowy a może ciśnieniowy

Pojemnościowy podgrzewacz ciśnieniowy traktujemy najczęściej jako podumywalkowy – schowany w szafce lub zawieszony obok (gdy ma dużą pojemność). Może być podłączony do każdej baterii.

Przy jednorurowym zasilaniu (tylko woda zimna), trzeba na podłączeniu podgrzewacza do instalacji ulokować trójnik, umożliwiający założenie baterii z zapewnieniem przepływu wody ciepłej i zimnej.

Zgodnie z zaleceniem różnych producentów, podłączenie wymaga dodania zaworu bezpieczeństwa, który zostanie otwarty w razie nadmiernego wzrostu ciśnienia ponieważ podgrzewana woda zwiększa swoją objętość, a powszechnie instalowane zawory antyskażeniowe (mają funkcję zwrotnych) zainstalowane na zasilaniu domu uniemożliwiają cofnięcie się wody do sieci i obniżenie ciśnienia. Choć sam jego montaż nie jest kłopotliwy, trudno przygotować wygodne odprowadzenie wody w przypadku jego zadziałania. Bezpośrednie podłączenie do kanalizacji może być niełatwe, dlatego wystarczy ustawić niewielki zbiornik, w którym zgromadzi się ewentualny wyciek.

W instalacji o względnie niskim ciśnieniu wody i niewielkiej pojemności podgrzewacza, uruchomienie się tego zaworu jest bardzo mało prawdopodobne.

Przyłączenie zimnej wody do podgrzewacza sugeruję zabezpieczyć, wstawiając zawór odcinający, ten zaś pozwoli na łatwy demontaż bez zamykania całej instalacji wodnej. W przypadku połączeń sztywnych niezbędne będą śrubunki, jak podgrzewacz montujemy na rurach stalowych, czy tworzywowych łączonych metodą klejenia lub zgrzewania.

Naprawa podgrzewacza

instalacja elektrycznych podgrzewaczy wody – punkt 5. Pod umywalkowy pojemnościowy, bezciśnieniowy

Do jego założenia niezbędna jest specjalna bateria trójdrożna, stojąca, przystosowana do montażu na umywalce. Bateria taka z reguły nie jest sprzedawana w komplecie z podgrzewaczem, co pozwala na samodzielny wybór modelu, ale asortyment modeli trójdrogowych jest dość ograniczony. Bezciśnieniowe funkcjonowanie tego urządzenia wymaga bowiem otwarcia wylotu ciepłej wody również w czasie, gdy z niej nie korzystamy. Efekt wypływu uzyskuje się, odkręcając czerwony zawór otwierający dopływ z zimną wodą, która wypycha tą nagrzaną, zgromadzoną w zbiorniku. Niezależny wypływ zimnej wody zapewnia otwarcie niebieskiego zaworu.

Do takiej baterii doprowadzane są więc podejścia trzema rurkami – jedno bezpośrednio z sieci wodociągowej i dwa ze zbiornika podgrzewacza. Dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie złączek do rur sztywnych i kolanek ustalonych, do których wkręcimy zawory odcinające i połączymy je z baterią wężykami elastycznymi.

montaż podgrzewacza

Elektryczny podgrzewacz wody – punkt 6.

Nadumywalkowy przepływowy

Z takim sprzętem – w wersji przepływowej i pojemnościowej – współpracują baterie trójdrożne, dzięki którym, przy podłączeniu urządzenia tylko do wody zimnej, możemy z jednej wylewki czerpać wodę ciepłą i zimną. Podgrzewacz przepływowy ciśnieniowy umieszczony nad umywalką założymy bardzo łatwo – łącząc trójdrożną baterię naścienną z końcówką wylotową rury z zimną wodą, wieszając sprzęt na ścianie i podłączając je do prądu.

Montaż poszczególnych modeli może nieco różnić się od poniższego opisu, ale podstawowe zasady są podobne. Na gwint końcówki przyłączeniowej korpusu baterii nawijamy dość obficie taśmę teflonową i wkręcamy w wyprowadzenie instalacji wodnej. Połączenie powinno być stabilne, aby nie obracało się podczas regulacji przepływu wody. Na osadzonej baterii przykręcamy złączki wlotu i wylotu wody z podgrzewacza, zwracając uwagę na właściwe umieszczenie uszczelek, i dociągamy złącza ręką lub kluczem. W tym przypadku model przepływowy pracuje jako urządzenie z otwartym wylotem (bezciśnieniowe), które zależnie od pozycji zaworów dostarcza wodę ciepłą, letnią bądź zimną. Temperaturę wody reguluje się przez zmianę intensywności wypływu tylko wody ciepłej – przy małym strumieniu będzie cieplejsza, a większy przepływ spowoduje jej ochłodzenie.

Usługi elektryczne

Montujemy elektryczne podgrzewacze wody – Punkt 7. Nadumywalkowy pojemnościowy, bezciśnieniowy

Nadumywalkowy podgrzewacz bezciśnieniowy instaluje się w podobny sposób, z tym że dodatkowo należy zamocować dość ciężki zbiornik. Najczęściej wiesza się go na konsoli (sprzedawanej w komplecie), którą przytwierdza się do ściany kołkami.

Wysokość zawieszenia można regulować, gdyż zbiornik z baterią łączy się sztywnymi rurkami na zaciski (też dostarczane w komplecie). W razie potrzeby można je skrócić.

Przy podłączaniu baterii wkręcanej w końcówkę rury zasilającej wyprowadzonej ze ściany i zbiornik podgrzewacza, zwróćmy uwagę na odmienne niż w typowych bateriach umieszczenie pokręteł wody ciepłej i zimnej. Tu zawór z ciepłą wodą będzie po stronie prawej, a z zimna po lewej (czyli odwrotnie).

Mylące może być też oznaczenie barwne na doprowadzeniu do zbiornika – zawór do sterowania ciepłą wodą (z prawej strony) łączymy z wyprowadzeniem dla wody zimnej (w kolorze niebieskim) a lewy zawór „niebieski” podłączmy do „czerwonego” wyprowadzenia ze zbiornika. Trzeba na to zwrócić uwagę przy użyciu elastycznych wężyków – przy łączeniu sztywnymi rurkami prowadzimy je równolegle i oczywiście, nie możemy ich skrzyżować.

Instalacja podgrzewacza wody – punkt 8.

Podumywalkowy przepływowy

Ze względu na niewielki ciężar, nie musi być przytwierdzony do ściany. Z baterią łączy się go za pomocą złączek, dostarczonych przez producenta.

Na podłączeniu do instalacji osadzamy zawór odcinający, co umożliwi łatwe odłączenie podgrzewacza od systemu. Poza tym warto wstawić filtr, chroniący zwłaszcza perlator wylewki przed zapchaniem.

Sztywne rury instalacyjne trzeba umocować do podłoża, a w razie użycia elastycznego wężyka należy ustabilizować rejon jego podłączenia.

Sprzęt łączymy z jednej strony z rurą zasilającą, z drugiej z baterią, zwracając uwagę na zaznaczony na obudowie kierunek przepływu. Zależnie od dotychczasowej konfiguracji i rodzaju baterii, wyprowadzenie podgrzewacza podłączamy do zaworu otwierającego wypływ ciepłej wody, a zimną prowadzimy z trójnika zamontowanego na rurze zasilającej przed urządzeniem.

Jeżeli instalacja pracuje też w trybie centralnego podgrzewania i doprowadzona do niego jest rura z ciepłą wodą, a chcemy zapewnić miejscowe jej dogrzewanie zastępująca obieg cyrkulacyjny, to podgrzewacz koniecznie wyposażony w regulację temperatury wstawiamy szeregowo w rurę zasilania z ciepłą wodą. Nastawiona temperatura dogrzewania powinna być nieco niższa niż ustalona dla ustabilizowanego dopływu z centralnego podgrzewacza, a przepływ dostosowany do mocy podgrzewacza i pożądanej intensywności wypływu.

Prądożerca

Montaż podgrzewacza wody – Punkt 9. (Elektrycznego)

Natrysk lub wanna z podgrzewaczem przepływowym

Rzadko spotykane modele podgrzewaczy przepływowych mogą być instalowane jako natryskowe w kabinie prysznicowej lub nad wanną. O możliwości takiego wykorzystania decydują dopuszczenia producenta wskazane w dokumentacji technicznej wyrobu. Najczęściej modele o takim zastosowaniu są wyposażone w wąż i słuchawkę prysznicową, a niekiedy również w drążek do jej zamocowania.

Przepisy dopuszczają montaż takich urządzeń elektrycznych w strefie ochronnej brodzika czy wanny pod warunkiem wykonania stałego podłączenia do zasilania w miejscu poza zasięgiem kąpiących się osób, co jest niesłychanie trudne.

Oczywiście, instalacja elektryczna musi być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy, a podgrzewacz uziemiony i zasilany przewodem o odpowiednim przekroju. Podgrzewacz prysznicowy najłatwiej zamontujemy w kabinie czterościennej z elementami do podłączenia baterii. Wystarczy wtedy po stronie zewnętrznej poprowadzić rurę zasilającą oraz przewód przyłączeniowy.

Zależnie od konstrukcji kabiny musimy zapewnić zamocowanie podgrzewacza przykręcając go bezpośrednio do ścianki lub mocując dodatkową płytkę montażową – jeśli uniemożliwia to szklane poszycie. Można ją przykręcić przez istniejące otwory pod baterią lub przykleić do ścianki kabiny np. klejem do szyb.

Przy montażu nad wanną doprowadzenie wody zrobimy rurą mocowaną do ściany, a podgrzewacz przykręcimy do podłoża przez odpowiednie otwory montażowe.

Montowanie elektrycznego podgrzewacza wody – punkt 10.

Podłączenia elektryczne

Podgrzewacze muszą być zasilane z obwodu elektrycznego z uziemieniem, chronionego przed zwarciem i przeciążeniem wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym oraz wyposażonego w wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie nominalnym do 30 mA.

Wersje pojemnościowe mają z reguły moc 1,5-2 kW i przewód przyłączeniowy zakończony standardową wtyczką. Nie będzie więc problemu z zasilaniem podgrzewacza, gdy obwód można obciążyć prądem przynajmniej 10 A i nie są do niego podłączone inne prądożerne urządzenia.

Jeżeli oryginalny przewód nie sięga do gniazdka, zasilanie można dociągnąć do nowego gniazdka, umieszczonego bliżej, albo wymienić przewód zasilający na dłuższy – jeśli na podgrzewaczu jest dostęp do zacisków i nie spowoduje to utraty gwarancji na ten sprzęt.

Nowy przewód, najlepiej z fabrycznie podłączoną wtyczką, powinien mieć taki sam przekrój i liczbę żył jak oryginalny oraz długość 3-4 m.

Trudniejsze będzie zastosowanie podgrzewacza przepływowego, zwłaszcza o większej mocy. Będziemy musieli utworzyć nowy obwód z niezależnym zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym o prądzie nominalnym dobranym według zaleceń producenta.

Jedynie modele o mocy do 4 kW można zasilać z istniejącej instalacji chronionej bezpiecznikiem 16 A, odłączając od tego obwodu inne odbiorniki. Podgrzewacze te przystosowane są do stałego podłączenia do sieci (nie przez wtyczkę), trzeba więc, w zasięgu fabrycznego przewodu, umieścić puszkę przyłączeniową. Przy poprowadzeniu przewodów zasilających na ścianie – w rurkach bądź listwach – osadzamy puszkę nawierzchniową, najlepiej hermetyczną.

Do montażu możemy użyć złączek samozaciskowych lub złączy śrubowych. Podłączone przewody należy zabezpieczyć przed przypadkowym wyrwaniem, mocując je obejmami do ściany albo osłaniając listwą. Upewnijmy się też, że po przewodzie nie będzie spływać do puszki woda, np. rozchlapywana z umywalki czy ściekająca z nieszczelnego podłączenia. W miejscach zagięcia przewodu zróbmy „zasyfonowanie” – pionowe zakończenie ukształtujmy w U, a przewód podłączmy od dołu.

syfon umywalkowy

elektryczny podgrzewacz wody – punkt 11.

Materiały

Do montażu podszafkowego potrzebne będą wężyki przyłączeniowe. Ciśnieniowe modele podgrzewaczy pojemnościowych wymagają zaworu bezpieczeństwa i przelotowego zaworu odcinającego.

Jeśli w komplecie z podgrzewaczem bezciśnieniowym nie ma trójdrożnej baterii, musimy ją dokupić, bo standardowe nie mogą współpracować z takim urządzeniem. Do gwintowanych złączy hydraulicznych przyda się taśma teflonowa, a do starych stalowych rur – tradycyjne pakuły i pasta hydrauliczna. W części elektrycznej – zależnie od sposobu podłączenia – potrzebne będzie gniazdko i/lub puszka natynkowa, trój- lub pięciożyłowy przewód elektryczny o przekroju 2,5 albo 4 mm2, poza tym kostki bądź złączki.

Obwody elektryczne

Montujemy elektryczne podgrzewacze wody – punkt 12.

Narzędzia

W większości przypadków wystarczą typowe klucze hydrauliczne oraz płaskie. Zawieszenie podgrzewacza wymagać będzie zastosowania wiertarki z wiertłem do sadzenia kołków montażowych.

Połączenia elektryczne wykonamy przy użyciu wkrętaka, po uprzednim zdjęciu izolacji ściągaczem albo nożykiem.

Elektryk z uprawnieniami tel. 512 994 650

W przypadku przewodu wielodrutowego (linki), wskazane jest pokrycie końcówek cyną lub ściśnięcie odpowiednio dobranej tulejki zaciskarką.

instalacje hydrauliczne i elektryczne z uprawnieniami tel. 512 994 650