512 994 650 awaryjne.pogotowie.waw@gmail.com
Pomoc FachowcówWarszawski Gazownik-Hydraulik-elektryk. Złota rączka!

Pogotowie elektryczne – elektryk

Usługi elektryczne - elektro instalator

Wykonujemy mniejsze i większe zlecenia elektryczne, zarówno w gospodarstwach domowych, w obiektach publicznych, sklepach, bankach, biurach czy mieszkaniach. Po za sprzętem AGD, pracujemy przy tak zwanej instalacji nisko prądowej. Montujemy systemy alarmowe, wykonujemy instalacje monitoringu, instalacje internetowe, telefoniczne, antenowe.

Elektryk posiada uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe.

Świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznej wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV – urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV – zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50KW – urządzenia elektrotermiczne – sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego – elektryczna sieć trakcyjna – elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jak poniżej.