512 994 650 awaryjne.pogotowie.waw@gmail.com
Pomoc FachowcówWarszawski Gazownik-Hydraulik-elektryk. Złota rączka!

Kominiarskie usługi przeglądy kominów i wentylacji

Kominiarz

Świadcząc usługi kominiarskie, czyścimy kominy, wykonujemy okresowe przeglądy kanałów kominowych. Usługa kominiarska dotyczy także kanałów i instalacji wentylacyjnych. Wykonujemy roczne przeglądy kominiarskie. dla wszystkich właścicieli nieruchomości przeglądy instalacji wentylacyjnych są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

Kominiarz z uprawnieniami zajmuje się:

Udrażnianiem i Uszczelnianiem instalacji kominowych. Mistrz kominiarski spełnia obowiązki pracodawcy oraz ukończył szkolenie BHP posiada uprawnienie kierowania pracą innych.Zajmuje się organizacją zarządzaniem oraz ocenianiem poprawności wykonanej pracy. Znamy przewody kominowe, wentylacyjne i spalinowe – diagnozujemy oraz usuwamy usterki w przewodach kominowych i paleniskach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej.Wydaję opinie dotyczące podłączeń paleniska i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacji.Sporządzam opinie i protokoły nakazujące właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynku usunięcie w wyznaczonym terminie usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu lub zatrucia spalinami np. czadem, analizujemy zagrożenia chemiczne wykonujemy pracę na wysokości, znamy ocenę ryzyka zawodowego, ceny zależne od rodzaju obiektu budowlanego.